PENERIMAAN TERMA LAMAN WEB & PEMBELIAN DALAM TALIAN

NorwexTM Malaysia Sdn Bhd – Terma & Syarat Laman Web

Selamat datang ke laman web Norwex Malaysia Snd. Bhd., ("Norwex", "kami" atau "kita").

Terma dan syarat berikut, bersama-sama sebarang petikan, perjanjian, dokumen atau polisi lain yang dirujuk, digabungkan dengan jelas di sini ("Terma" secara kolektif) dan terpakai untuk penggunaan norwex.my dan mana-mana subdomainnya oleh anda, termasuk sebarang kandungan, muat turun, katalog, kefungsian, Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di atau melalui norwex.my ("laman web"), dan juga berkenaan dengan sebarang pembelian yang anda lakukan melalui laman web ("Pembelian") mana-mana Produk Norwex atau perkhidmatan ("Produk").

Sila baca Terma ini dengan teliti sebelum anda mengakses atau mula menggunakan laman web atau melakukan transaksi sebarang Pembelian. Dengan menggunakan laman web dan atau melengkapkan sebarang Pembelian, anda menerima dan bersetuju untuk mematuhi Terma ini, yang terdapat di www.norwex.my.

Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma atau Dasar Privasi ini, sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya, anda mestilah meninggalkan laman web dan/atau menahan daripada membuat pesanan untuk sebarang Pembelian.

1. Perubahan pada terma

Kami boleh, mengikut budi bicara tunggal kami, menyemak dan mengemas kini Terma ini dari semasa ke semasa. Anda mesti menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk melihat sebarang perubahan yang kami lakukan, kerana ia mengikat anda. Penggunaan laman web oleh anda secara berterusan atau pesanan sebarang Produk setelah penghantaran sebarang Terma yang disemak semula bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut.

2. Terma Pembelian Dalam Talian

Klausa berikut berkaitan dengan semua Pembelian yang dibuat melalui laman web.

2.1. Cara Memesan Pembelian Melalui Laman Web

Setelah membuat pesanan, anda akan menerima e-mel daripada kami yang mengakui bahawa kami telah menerima pesanan anda ("Pengesahan Pesanan"). Harap maklum bahawa ini tidak bermaksud bahawa pesanan anda telah diterima. Pesanan anda merupakan tawaran kepada kami untuk membeli Produk, juga dikenali sebagai 'jemputan untuk layanan'. Semua pesanan adalah tertakluk pada penerimaan oleh kami, dan kami akan mengesahkan penerimaan tersebut kepada anda dengan menghantar e-mel yang mengesahkan penghantaran pesanan anda ("Pengesahan Penghantaran").

Kontrak dengan kami hanya akan terbentuk apabila kami menghantar Pengesahan Penghantaran kepada anda. Kontrak hanya akan berkaitan dengan Produk yang penghantarannya kami telah sahkan dalam Pengesahan Penghantaran. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk membekalkan sebarang Produk lain yang mungkin menjadi sebahagian daripada pesanan anda dalam Pengesahan Pesanan yang berasingan. Kami berhak untuk membatalkan pesanan anda pada bila-bila masa sebelum kami menerimanya dan kami mungkin membatalkan penerimaan kami dan membatalkan pesanan anda jika terdapat kesalahan yang jelas pada harga atau jika Produk tiada lagi dalam inventori kami.

2.2 Harga & Ketersediaan Produk

Harga, spesifikasi dan ketersediaan Produk di laman web adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis. Kesalahan akan dibetulkan jika ditemui. Laman web kami mengandungi banyak Produk dan sentiasa ada kemungkinan, di sebalik usaha terbaik kami, sesetengah Produk yang disenaraikan di laman web kami mungkin diletakkan harga yang salah. Kami biasanya akan mengesahkan harga sebagai sebahagian daripada prosedur Penghantaran kami, sekiranya harga Produk yang betul adalah kurang daripada harga yang dinyatakan, kami akan mengenakan caj yang lebih rendah ketika menghantar Produk kepada anda.

Sekiranya harga Produk yang betul adalah lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan di laman web kami, kami biasanya, mengikut budi bicara kami, sama ada menghubungi anda untuk mendapatkan arahan sebelum menghantar Produk, atau menolak pesanan anda dan memberitahu anda tentang penolakan tersebut. Kami tidak berkewajipan untuk memberikan Produk kepada anda pada harga yang salah (yang lebih rendah), walaupun setelah kami mengirimkan Pengesahan Pesanan atau Pengesahan Penghantaran, jika kesalahan harga adalah jelas dan ketara dan dengan wajar dapat diketahui oleh anda sebagai ralat harga.

2.3 Kehabisan Stok

Kadang-kadang, anda mungkin dapat meletakkan Produk dalam troli anda dan menghantar pesanan anda untuk diproses, tetapi pesanan anda kemudiannya dibatalkan kerana Produk tersebut tidak tersedia. Anda mengakui bahawa Produk mungkin terjual dengan cepat dan mungkin terdapat tempoh masa yang singkat setelah pesanan dihantar, di mana Produk tidak lagi tersedia. Anda bersetuju bahawa kami boleh membatalkan pesanan anda setelah anda menerima Pengesahan Pesanan tanpa penalti.

2.4 Produk yang Dihentikan

Pada kejadian yang sangat jarang berlaku, anda mungkin menerima Pengesahan Penghantaran daripada kami, tetapi Produk tidak lagi tersedia dalam inventori kami. Anda bersetuju bahawa kami mungkin membatalkan penerimaan kami dan membatalkan pesanan anda tanpa penalti jika kami tidak dapat menghantar Produk yang anda pesan kerana ia tidak tersedia.

3. Penghantaran & Penyerahan

Produk hanya boleh dihantar ke alamat di Malaysia.

Istilah ‘penghantaran’ atau ‘hantar’ merangkumi bermulanya penghantaran Produk dalam pesanan untuk beberapa Pembelian atau di mana Produk yang dibeli terdiri daripada komponen yang mesti dihantar secara berasingan. Contohnya, pesanan anda mungkin terdiri daripada (1) beberapa Produk yang berbeza, (2) sebilangan Produk yang sama, atau, (3) satu Produk dengan beberapa bahagian komponen yang saiznya mungkin memerlukan dihantar dalam bungkusan yang berasingan. Dalam semua pesanan tersebut, kami berusaha untuk menghantar pakej individu bersama-sama supaya ia tiba pada masa yang sama; walau bagaimanapun, jika perkara itu tidak dapat dilakukan, kami memulakan penghantaran dengan menghantar pakej individu mengikut turutan secepat ia tersedia dan keadaan mengizinkan. Dalam keadaan seperti ini, pemberitahuan kami kepada anda bahawa pesanan anda telah "dihantar", menandakan masa penghantaran telah bermula; ia tidak bermaksud bahawa semua Produk dalam pesanan telah dihantar pada masa tersebut. Anda bersetuju bahawa kad kredit dan kad debit akan dicajkan pada tarikh tempahan inventori untuk pesanan, bukan tarikh penghantaran.

Pesanan anda akan dipenuhi sebelum tarikh penghantaran dianggarkan yang dinyatakan dalam Pengesahan Penghantaran, atau sebaliknya dinyatakan di laman web. Sekiranya kami tidak dapat memenuhi tarikh penghantaran dianggarkan, kami akan menghubungi anda dengan tarikh penghantaran dianggarkan yang disemak semula.

Harap maklum bahawa kecuali dinyatakan sebaliknya di laman web, anggaran penghantaran adalah anggaran sahaja. Ia bukan masa penghantaran yang dijamin dan tidak boleh dipercayai seperti yang tersebut.

3.1 Pesanan Tidak Boleh Dihantar

Dalam sesetengah kes, pesanan mungkin dikembalikan kepada Norwex jika pembawa tidak dapat menghantarnya ke alamat penghantaran yang ditentukan bukan kerana kesalahan Norwex. Dalam kes sedemikian dan atas permintaan anda, Norwex akan berusaha menghantar semula Produk. Harap maklum bahawa anda akan dikenakan kos penghantaran untuk kedua-dua penghantaran asal yang gagal dan sebarang penghantaran atau percubaan seterusnya.

3.2 Dasar Pemulangan Semula Produk

Sekiranya atas sebarang sebab, anda tidak berpuas hati sepenuhnya dengan sebarang Produk Norwex, anda atau konsultan Norwex boleh memulangkan semula bahagian Produk yang tidak digunakan dalam 60 (enam puluh) hari dari tarikh Pembelian dengan syarat Borang Pemulangan Semula yang lengkap dan Borang Pesanan Pelanggan yang asal berserta tarikh Pembelian dilampirkan bersama Produk. Untuk Produk yang dipulangkan semula mengikut dasar ini, Norwex akan, mengikut pilihan anda:

(a) memulangkan semula amaun yang dibayar untuk Produk dengan mengkreditkan 100% daripada harga Pembelian (ditolak kos penghantaran dan pengendalian) dan cukai jualan kepada kad kredit yang digunakan untuk membuat Pembelian; atau

(b) menukar Produk yang dipulangkan semula dengan Produk dengan nilai yang setara atau kurang seperti yang dipilih oleh anda. Pesanan asal akan dipulangkan semula wangnya dan pesanan baharu akan dihantar, berserta cukai jualan dan caj penghantaran dan pengendalian yang terpakai.

Untuk membatalkan pesanan atau kontrak, sila hubungi Konsultan Norwex atau talian Khidmat Pelanggan kami atau hantar e-mel kepada kami di my-info@norwex.com untuk memaklumkan kepada kami. Anda boleh menyimpan salinan notis pembatalan anda untuk rekod anda sendiri. Sekiranya anda menghantar notis pembatalan anda melalui e-mel atau pos, pembatalan anda akan berkuat kuasa dari tarikh anda menghantar e-mel atau menghantar surat kepada kami.

3.3 Risiko Kerugian; Hak Milik

Semua Produk yang Dibeli dari laman web kami dibuat berdasarkan kontrak penghantaran. Ini bermaksud bahawa, tertakluk pada pembayaran Produk sepenuhnya, risiko kehilangan dan hak milik Produk tersebut akan diberikan kepada anda setelah Norwex menyerahkan Produk kepada pembawa.

3.4 Penarikan Semula Produk

Kami berhak menarik semula sebarang Produk dari laman web ini pada bila-bila masa dan/atau mengeluarkan atau menyunting sebarang bahan atau kandungan di laman web ini. Walaupun kami akan berusaha sedaya upaya untuk selalu memproses semua pesanan, mungkin terdapat keadaan luar biasa yang bermaksud bahawa kami mungkin perlu menolak untuk memproses pesanan setelah kami mengirimkan Pengesahan Pesanan, yang kami berhak untuk lakukan pada bila-bila masa, mengikut budi bicara tunggal kami.

Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang lain dengan alasan kami menarik balik sebarang Produk dari laman web ini, sama ada telah dijual atau tidak, mengeluarkan atau menyunting sebarang bahan atau kandungan di laman web ini atau kerana enggan memproses atau menerima pesanan setelah kami menghantar Pengesahan Pesanan kepada anda.

3.5 Waranti - Produk

Norwex dengan nyata menunjukkan waranti Produk di sisi atau berhampiran Produk sebenar yang berkaitan dengan waranti. Sekiranya tidak ada waranti Produk seumpamanya yang ditunjukkan, sebagai alternatif, Norwex memberi tempoh waranti lalai selama 60 hari untuk Produk.

4. Standard privasi kami: Sila lihat bahagian Dasar Privasi di laman web ini

5. PENAFIAN WARANTI - PRODUK

Kecuali seperti yang dinyatakan di atas 'Waranti - Produk', NORWEX DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DALAM SEBARANG BENTUK, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN HAD TERHADAP WARANTI YANG TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU HAD PAMPASAN TERTENTU. JIKA UNDANG-UNDANG INI TERPAKAI TERHADAP ANDA, SESETENGAH ATAU SEMUA PENAFIAN, PENGECUALIAN, ATAU HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI TERHADAP ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK TAMBAHAN.

5.1 PENAFIAN JAMINAN - PRODUK

NORWEX, ANAK SYARIKATNYA, SEKUTU, PEMBERI LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PEKERJA, EJEN, PEGAWAI DAN/ATAU PENGARAHNYA TIDAK AKA N BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG JENIS KEROSAKAN, DI BAWAH MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN, LAMAN WEB TERSEBUT, MANA-MANA LAMAN WEB YANG BERKAITAN DENGANNYA, SEBARANG KANDUNGAN DI LAMAN WEB TERSEBUT ATAU LAMAN-LAMAN WEB LAIN SEUMPAMANYA ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB ATAU LAMAN-LAMAN WEB LAIN SEUMPAMANYA, TERMASUK SEBARANG KERUGIAN SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SAMPINGAN, AKIBAT, ATAU PUNITIF, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KECEDERAAN PERIBADI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, TEKANAN EMOSI, KERUGIAN HASIL, KERUGIAN KEUNTUNGAN, KERUGIAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN JANGKAAN, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN NAMA BAIK, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN DATA, DAN SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TORT (TERMASUK PENGABAIAN), PELANGGARAN KONTRAK ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN JIKA BOLEH DIJANGKA.

PERKARA YANG TERSEBUT DI ATAS TIDAK MEMPENGARUHI SEBARANG LIABILITI YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI.

5.2 Indemniti - Produk

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak mempertanggungjawabkan Norwex, sekutu dan pemberi lesennya serta pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, pampasan, penghakiman, penghargaan, kerugian, kos, perbelanjaan atau fi (termasuk fi peguam yang munasabah) yang disebabkan oleh pelanggaran Terma ini oleh anda atau (i) penggunaan Produk oleh anda secara tidak sah, dan/atau (ii) penggunaan Produk sebaliknya seperti yang diarahkan, selain daripada yang dibenarkan secara jelas dalam Terma ini. 

6. Hak harta Intelek

Keseluruhan kandungan laman web (termasuk semua muat turun, maklumat, perisian, teks, paparan, katalog, gambar, video dan audio) dan reka bentuk, pemilihan dan susunannya, dimiliki oleh Norwex atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang Malaysia, Amerika Syarikat, Kanada, Kesatuan Eropah dan antarabangsa mengenai hak cipta, paten, tanda dagangan, rahsia dagangan dan hak harta intelek, hak industri atau hak proprietari yang lain.

Anda dibenarkan menggunakan laman web untuk tujuan peribadi atau perniagaan sah anda. Kecuali jika dibenarkan secara jelas oleh Norwex, anda tidak boleh menyalin, mengubah, mencipta karya terbitan, memaparkan atau melakukan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun atau menyimpan, atau menghantar sebarang bahan di laman web kami, atau laman web tersebut tanpa kebenaran bertulis daripada Norwex terlebih dahulu dalam setiap kejadian.

Anda tidak boleh:

  • Mengubah suai salinan kertas atau digital daripada sebarang bahan yang terdapat di laman web ini; atau
  • Menggunakan ilustrasi, gambar, urutan video atau audio atau sebarang grafik secara berasingan daripada teks yang disertakan;
  • Memadam atau mengubah sebarang hak cipta, tanda dagangan dan notis proprietari lain yang terdapat pada bahan tersebut.

Sekiranya anda ingin menggunakan sebarang bahan di laman web, yang tidak ditujukan khusus untuk penggunaan umum atau pemasaran atau selain daripada yang dinyatakan di atas, sila hantarkan permintaan anda kepada: my-info@norwex.com.

Sekiranya anda mencetak, menyalin, mengubah, memuat turun atau menggunakan mana-mana bahagian laman web yang melanggar Terma ini, sebagai tambahan kepada sebarang hak dan penyelesaian undang-undang lain yang tersedia kepada kami, hak anda untuk menggunakan laman web akan terhenti serta-merta dan anda mestilah, atas pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan sebarang salinan bahan yang anda telah buat. 

Hak, hak milik atau kepentingan dalam atau ke laman web atau kandungan di laman web tidak boleh dipindahkan kepada anda, dan semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah milik Norwex dan/atau pemberi lesennya. Sebarang penggunaan laman web yang tidak diizinkan secara nyata oleh Terma ini adalah melanggar Terma ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain.

7. Tanda Dagangan Norwex

Nama, tanda dagangan, logo Norwex dan semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan yang berkaitan, reka bentuk dan slogan Norwex adalah tanda dagangan Norwex, sekutu atau pemberi lesennya. Anda tidak boleh menggunakan tanda tersebut tanpa kebenaran bertulis Norwex terlebih dahulu. Semua nama, jenama dan tanda lain digunakan untuk tujuan pengenalan sahaja dan merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

8. Penggunaan yang Dilarang

Anda boleh menggunakan laman web hanya untuk tujuan yang sah dan mengikut Terma ini.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web (untuk):

Dengan sebarang cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan persekutuan, negeri, tempatan dan antarabangsa yang terpakai (termasuk, tanpa had, undang-undang mengenai eksport data atau perisian ke dan dari Malaysia, AS, Kanada, EU atau negara lain); atau

Untuk menghantar, dengan sengaja menerima, memuat naik, memuat turun, menggunakan atau menggunakan semula sebarang bahan yang tidak mematuhi Terma ini;

Untuk menghantar, atau memperoleh penghantaran, sebarang bahan pengiklanan atau promosi bukan Norwex, atau "mel remeh", "surat berantai" atau "spam" atau sebarang permintaan lain yang serupa;

Menerbitkan, menghantar, memuat naik, menyebarkan atau mengedarkan sebarang kandungan, bahan atau maklumat yang tidak wajar, tidak senonoh, memfitnah, melanggar, lucah, tidak sopan, pornografi, membenci atau menyalahi undang-undang;

Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Norwex atau pekerja Norwex, pengguna lain, atau individu atau entiti lain (termasuk, tanpa had, penggunaan alamat e-mel yang berkaitan dengan mana-mana perkara di atas);

Untuk terlibat dengan sebarang tindakan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan atau kesenangan individu lain menggunakan laman web, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, mungkin membahayakan Norwex atau pengguna laman web atau mendedahkan mereka kepada liabiliti;

Mengambil atau mengumpulkan maklumat mengenai individu lain, termasuk alamat e-mel, tanpa kebenaran mereka;

Mencuba mendapatkan akses tanpa izin ke, mengganggu, merosakkan, membebani atau menjejaskan mana-mana bahagian laman web, pelayan tempat laman web disimpan, atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke laman web; atau menyerang laman web melalui serangan penolakan perkhidmatan atau serangan penolakan perkhidmatan yang diedarkan; atau cuba mengganggu fungsi laman web yang betul.

Memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cecacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi;

Anda tidak boleh menggunakan "deep-link", "page-scrape", "robot", "lelabah" atau peranti automatik lain, program, algoritma atau metodologi, atau sebarang proses manual yang serupa atau setara, untuk mengakses, memperoleh, menyalin atau memantau mana-mana bahagian laman web, atau dengan sebarang cara menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau pembentangan laman web untuk memperoleh atau berusaha mendapatkan sebarang bahan, dokumen atau maklumat dengan sebarang cara yang tidak sengaja disediakan melalui laman web;

Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini akan mengakibatkan Norwex menghentikan akses anda ke laman web dan mungkin menjadi asas tindakan undang-undang terhadap anda.

9. Sumbangan Pengguna

Laman web mungkin mengandungi papan pesanan, perkhidmatan sembang, forum, blog, papan buletin dan ciri interaktif lain (secara kolektif, "Perkhidmatan Interaktif") yang membolehkan anda menyiarkan, menyerahkan, menerbitkan, memaparkan atau menghantar kepada pengguna lain kandungan atau bahan termasuk, tanpa sebarang had sekalipun, sebarang maklum balas, log sembang, log forum, e-mel, gambar, tangkap layar, atau sebarang komunikasi sekalipun yang anda hasilkan dari dan/atau masukkan, tambahkan, lampirkan atau muat naik ke Perkhidmatan Interaktif (secara kolektif, "Sumbangan Pengguna") di atau melalui laman web. Semua Sumbangan Pengguna mestilah mematuhi Standard Kandungan yang ditetapkan dalam Terma ini.

Sebarang Sumbangan Pengguna yang anda hantar ke laman web akan dianggap bukan sulit dan bukan proprietari, dan kami berhak untuk menggunakan, menyalin, menyebarkan dan mendedahkan kepada pihak ketiga sebarang bahan tersebut untuk sebarang tujuan.

Anda mewakilkan dan memberi waranti bahawa (i) anda memiliki atau mengawal semua hak dalam dan terhadap Sumbangan Pengguna dan berhak untuk memberi Norwex dan sekutunya lesen yang diberikan di atas; dan (ii) bahawa semua Sumbangan Pengguna anda adalah dan akan mematuhi Terma ini, dan anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak mempertanggungjawabkan Norwex serta sekutu dan pemberi lesennya untuk sebarang pelanggaran perwakilan dan waranti tersebut.

Anda memahami dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk sebarang Sumbangan Pengguna yang anda hantar atau sumbangkan, dan anda, bukan Norwex, bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan tersebut, termasuk kesahan, kebolehpercayaan, ketepatan dan kesesuaiannya. Sebarang kandungan dan/atau pendapat yang dimuat naik, dinyatakan atau diserahkan ke laman web, dan semua artikel dan tindak balas terhadap pertanyaan dan kandungan lain, selain daripada kandungan yang disediakan oleh Norwex, adalah pendapat tunggal dan tanggungjawab individu atau entiti yang menghantarnya dan tidak semestinya menggambarkan pendapat Norwex. Kami tidak bertanggungjawab, atau ditanggungjawabkan kepada pihak ketiga, untuk kandungan atau ketepatan sebarang bahan yang dihantar oleh anda atau mana-mana pengguna laman web yang lain.

Anda bersetuju untuk memberikan sebarang hak yang anda mungkin miliki dalam sebarang Sumbangan Pengguna kepada Norwex dan untuk melaksanakan sebarang dan semua dokumen yang diperlukan untuk memberikan sebarang hak tersebut kepada Norwex. Sebagai alternatif, jika penugasan seperti itu didapati melanggar mana-mana undang-undang tempatan, anda dengan ini memberi Norwex lesen yang berterusan, bebas royalti, tidak dapat ditarik balik dan tidak terhad untuk memberi sublesen dan menggunakan Sumbangan Pengguna dengan cara sedemikian, termasuk tanpa had, untuk memberi sublesen dan menggunakan mana-mana Sumbangan Pengguna secara komersial, yang ditentukan oleh Norwex mengikut budi bicara tunggalnya.

9.1 Sumbangan Pengguna - Penguatkuasaan; Penamatan

Kami berhak, mengikut budi bicara tunggal kami untuk:

Mengeluarkan, menyunting atau enggan menghantar sebarang Sumbangan Pengguna atas sebarang alasan; atau

Mengambil tindakan berkenaan dengan sebarang Sumbangan Pengguna yang kami anggap perlu, jika kami percaya bahawa Sumbangan Pengguna tersebut melanggar Terma, termasuk Standard Kandungan, melanggar sebarang hak harta intelektual, atau boleh menimbulkan liabiliti kepada Norwex;

Mendedahkan identiti anda kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa bahan yang anda hantar melanggar hak mereka, termasuk hak harta intelek mereka atau hak mereka untuk privasi;

Mengambil tindakan undang-undang yang sesuai untuk sebarang penggunaan laman web yang haram atau tidak sah;

Menghentikan akses anda kepada semua atau sebahagian laman web atas sebarang atau tiada alasan, termasuk tanpa had, pelanggaran Terma ini.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami berhak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak penguat kuasa undang-undang atau perintah mahkamah yang meminta atau mengarahkan kami untuk mendedahkan identiti sesiapa yang menghantar bahan di atau melalui laman web. ANDA MENEPIKAN DAN TIDAK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN NORWEX TERHADAP SEBARANG TUNTUTAN AKIBAT DARIPADA SEBARANG TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH NORWEX SEMASA ATAU HASIL PENYIASATANNYA DAN DARIPADA SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL AKIBAT PENYIASATAN SAMA ADA OLEH NORWEX ATAU PIHAK BERKUASA UNDANG-UNDANG.

Walau bagaimanapun, kami tidak dapat menyemak semula semua bahan sebelum dihantar ke laman web atau memastikan pengeluaran segera bahan yang boleh dipertikai setelah dihantar. Oleh itu, Norwex tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan atau tiada tindakan berhubung penghantaran, komunikasi atau kandungan yang diberikan oleh mana-mana pengguna atau pihak ketiga. Kami tidak menanggung liabiliti atau bertanggungjawab kepada sesiapa sahaja untuk prestasi atau tiada prestasi aktiviti yang dinyatakan dalam bahagian ini.

10. Standard Kandungan

Standard kandungan ini terpakai untuk sebarang dan semua Sumbangan Pengguna dan Perkhidmatan Interaktif. Sumbangan Pengguna mestilah secara keseluruhannya mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri, tempatan dan antarabangsa yang terpakai. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Sumbangan Pengguna tidak boleh:

Mengandungi sebarang bahan yang memfitnah, lucah, tidak senonoh, kasar, menyinggung perasaan, mengganggu, ganas, membenci, menghasut atau sebaliknya boleh dipertikai; atau

Mempromosikan bahan seksual atau pornografi yang jelas, kekerasan, atau diskriminasi berdasarkan bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kekurangan upaya, orientasi seksual atau usia;

Melanggar hak paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta atau hak harta intelek mana-mana individu lain;

Melanggar hak undang-undang (termasuk hak publisiti dan privasi) individu lain atau mengandungi sebarang bahan yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti awam atau jenayah di bawah undang-undang atau peraturan yang terpakai atau yang mungkin bertentangan dengan Terma ini dan Dasar Privasi kami;

Mungkin memperdaya mana-mana individu. Menyebabkan gangguan, ketidakselesaan atau mungkin akan mengguris hati, memalukan, membimbangkan atau mengganggu individu lain;

Mempromosikan sebarang aktiviti haram, atau menganjurkan, mempromosikan atau membantu sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang;

Digunakan untuk menyamar sebagai mana-mana individu, atau untuk memberi gambaran yang salah tentang identiti atau hubungan anda dengan mana-mana individu atau organisasi;

Terlibat dengan aktiviti komersial dan/atau jualan tanpa persetujuan bertulis kami terlebih dahulu, seperti peraduan, cabutan bertuah dan promosi jualan, barter, iklan atau skim piramid yang lain;

Memberikan gambaran bahawa ia berasal daripada kami, jika ia tidak wujud.

11. Pelanggaran Hak Cipta

Sekiranya anda percaya bahawa Sumbangan Pengguna atau sebarang kandungan yang dipaparkan di laman web melanggar hak cipta anda, sila lihat Dasar Hak Cipta kami untuk mendapatkan arahan mengenai pemberitahuan pelanggaran hak cipta kepada kami.

12. Pergantungan pada Maklumat yang Dihantar

Maklumat yang disampaikan di atau melalui laman web disediakan hanya untuk tujuan maklumat umum. Kami tidak menjamin ketepatan, kelengkapan atau kebergunaan maklumat ini. Sebarang pergantungan yang anda berikan pada maklumat sedemikian adalah atas risiko anda sendiri. Kami menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab yang timbul daripada sebarang pergantungan pada bahan tersebut oleh anda atau mana-mana pelawat lain ke laman web.

13. Maklumat mengenai anda dan lawatan anda ke laman web

Kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat mengenai anda mengikut Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan laman web, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan tersebut dan anda menyatakan dan menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat.

14. Pautan ke laman web

Anda boleh membuat pautan ke laman utama kami, dengan syarat anda melakukannya dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripadanya, dan kecuali jika dipersetujui sebaliknya, anda tidak boleh membuat pautan dengan cara yang mencadangkan sebarang bentuk kaitan, kelulusan atau endorsmen daripada pihak kami yang tidak wujud.

Anda tidak boleh membuat pautan dari sebarang laman web mana yang bukan milik anda. Laman web yang anda pautkan mestilah mematuhi semua aspek dengan Standard Kandungan yang dinyatakan dalam Terma ini. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan kami untuk menghentikan sebarang pembingkaian atau pautan yang tidak sah. Kami berhak menarik balik kebenaran pautan tanpa notis.

15. Pautan dari laman web

Sekiranya laman web mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan laman web atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab terhadapnya atau atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaannya oleh anda. Sekiranya anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan ke atau dari laman web ini, anda melakukannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri dan tertakluk pada terma dan syarat penggunaan laman web tersebut.

16. Sekatan Geografi - Tidak Sah Jika Dilarang

Tidak semua ciri, Produk atau perkhidmatan yang dibincangkan, dirujuk, disediakan atau ditawarkan melalui laman web ini tersedia untuk semua individu atau di semua lokasi geografi. Akses ke laman web mungkin tidak sah di negara-negara tertentu. Sekiranya anda mengakses laman web dari luar Amerika Utara, anda melakukannya atas inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

17. Penafian Waranti

Anda memahami bahawa kami tidak dapat dan tidak menjamin atau memberi waranti akan fail yang tersedia untuk dimuat turun dari internet atau laman web akan bebas daripada virus atau kod pemusnah lain. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan langkah pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus anda bagi perlindungan antivirus dan ketepatan input dan output data, dan menjaga cara di luar laman web kami untuk sebarang penyusunan semula mana-mana data yang hilang. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH SERANGAN PENAFIAN PERKHIDMATAN, VIRUS ATAU BAHAN TEKNOLOGI LAIN YANG DISEBARKAN DAN MUNGKIN MENJEJASKAN PERALATAN KOMPUTER, PROGRAM KOMPUTER, DATA ATAU BAHAN PROPRIETARI ANDA YANG LAIN AKIBAT PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAS ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB ATAU TERHADAP TINDAKAN ANDA MEMUAT TURUN SEBARANG BAHAN YANG DIHANTAR KEPADANYA, ATAU DI SEBARANG LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KEPADANYA.

PENGGUNAAN LAMAN WEB OLEH ANDA, KANDUNGAN DAN SEBARANG PRODUKNYA, PERKHIDMATAN ATAU MUAT TURUN YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB ADALAH ATAS RISIKO SENDIRI. LAMAN WEB, KANDUNGANNYA DAN SETIAP PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB DISEDIAKAN DENGAN ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", TANPA SEBARANG WARANTI DALAM SEBARANG BENTUK, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT. NORWEX ATAU MANA-MANA INDIVIDU YANG BERKAITAN DENGAN NORWEX TIDAK MEMBERI SEBARANG WARANTI ATAU PERWAKILAN BERHUBUNG DENGAN KELENGKAPAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KETERSEDIAAN LAMAN WEB. TANPA MENGEHADKAN YANG DI ATAS, NORWEX ATAU MANA-MANA INDIVIDU YANG BERKAITAN DENGAN NORWEX TIDAK MEWAKILKAN ATAU MEMBERI WARANTI BAHAWA LAMAN WEB, KANDUNGANNYA ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB ADALAH TEPAT, BOLEH DIPERCAYAI, BEBAS KESILAPAN ATAU TIADA GANGGUAN, DAN BAHAWA KESILAPAN AKAN DIBETULKAN, BAHAWA LAMAN WEB KAMI ATAU PELAYAN YANG MENYEDIAKANNYA ADALAH BEBAS DARIPADA VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN ATAU BAHAWA LAMAN WEB ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB AKAN SEBALIKNYA MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA.

NORWEX DI SINI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DALAM SEBARANG BENTUK, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN HAD TERHADAP WARANTI YANG TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU HAD PAMPASAN TERTENTU. JIKA UNDANG-UNDANG INI TERPAKAI TERHADAP ANDA, SESETENGAH ATAU SEMUA PENAFIAN, PENGECUALIAN, ATAU HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI TERHADAP ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK TAMBAHAN.

18. Had Liabiliti

NORWEX, ANAK SYARIKATNYA, SEKUTU, PEMBERI LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PEKERJA, EJEN, PEGAWAI DAN/ATAU PENGARAHNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG JENIS KEROSAKAN, DI BAWAH MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN, LAMAN WEB TERSEBUT, MANA-MANA LAMAN WEB YANG BERKAITAN DENGANNYA, SEBARANG KANDUNGAN DI LAMAN WEB TERSEBUT ATAU LAMAN-LAMAN WEB LAIN SEUMPAMANYA ATAU MANA-MANA PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEH MELALUI LAMAN WEB ATAU LAMAN-LAMAN WEB LAIN SEUMPAMANYA, TERMASUK SEBARANG KERUGIAN SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SAMPINGAN, AKIBAT, ATAU PUNITIF, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KECEDERAAN PERIBADI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, TEKANAN EMOSI, KERUGIAN HASIL, KERUGIAN KEUNTUNGAN, KERUGIAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN JANGKAAN, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN NAMA BAIK, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN DATA, DAN SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TORT (TERMASUK PENGABAIAN), PELANGGARAN KONTRAK ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN JIKA BOLEH DIJANGKA.

PERKARA YANG TERSEBUT DI ATAS TIDAK MEMPENGARUHI SEBARANG LIABILITI YANG TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI.

UNDANG-UNDANG NEGERI TERTENTU TIDAK MEMBENARKAN HAD TERHADAP WARANTI YANG TERSIRAT ATAU PENGECUALIAN ATAU HAD PAMPASAN TERTENTU. JIKA UNDANG-UNDANG INI TERPAKAI TERHADAP ANDA, SESETENGAH ATAU SEMUA PENAFIAN, PENGECUALIAN, ATAU HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI TERHADAP ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK TAMBAHAN.

19. Indemniti

Anda bersetuju untuk mempertahankan, melindungi dan tidak mempertanggungjawabkan Norwex, sekutunya dan pemberi lesennya serta pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan, penghakiman, penghargaan, kerugian, kos, perbelanjaan atau fi (termasuk fi peguam yang munasabah) yang disebabkan oleh pelanggaran Terma ini atau penggunaan laman web oleh anda, termasuk, tanpa had, sebarang penggunaan kandungan, perkhidmatan dan Produk laman web selain daripada yang dinyatakan secara jelas dalam Terma ini atau penggunaan anda oleh sebarang maklumat yang diperoleh dari laman web.

20. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Sekiranya anda mengakses laman web ini dari: dalam negara Malaysia, Terma ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripadanya, atau berkaitan dengannya, perkara teras atau pembentukannya (dalam setiap kes, termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) adalah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri Selangor tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau pertikaian peruntukan undang-undang. Anda bersetuju bahawa mahkamah yang terletak di Selangor, Malaysia mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul di bawah ini; atau (iii) di luar Amerika Utara Terma ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripadanya, atau berkaitan dengannya, perkara teras atau pembentukannya (dalam setiap kes, termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) adalah ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang England dan Wales tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau pertikaian peruntukan undang-undang. Anda bersetuju bahawa mahkamah yang terletak di London, England mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul di bawah ini.

Walau bagaimanapun, Norwex berhak untuk mengemukakan sebarang tuntutan, tindakan atau prosiding terhadap anda kerana melanggar Terma ini di negara tempat tinggal anda atau di mana-mana negara lain yang berkaitan.

Sekiranya anda berkontrak sebagai pengguna, tiada perkara dalam klausa ini yang akan mempengaruhi hak berkanun anda.

21. Had Masa untuk Mengemukakan Tuntutan

SEBARANG KUASA TINDAKAN ATAU TUNTUTAN YANG ANDA MUNGKIN ADA AKIBAT DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA PENGGUNAAN ATAU LAMAN WEB INI MESTILAH DILAKUKAN DALAM MASA SATU (1) TAHUN SETELAH KUASA TINDAKAN TERSEBUT BERLAKU, SEBALIKNYA, KUASA TINDAKAN ATAU TUNTUTAN TERSEBUT ADALAH KEKAL DISEKAT.

22. Penepian dan Kebolehasingan

Tiada penepian Terma ini oleh Norwex akan dianggap sebagai penepian mana-mana terma atau syarat lain secara lanjut atau berterusan, dan sebarang kegagalan Norwex untuk menegaskan hak atau peruntukan di bawah Terma ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma ini dihakimi oleh mahkamah bidang kuasa yang kompeten sebagai tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan atas apa jua alasan, peruntukan tersebut akan disingkir atau dihadkan pada takat minimum, supaya peruntukan Terma lain akan terus berkuat kuasa sepenuhnya. 

23. Bahasa

Sekiranya kami telah memberi anda terjemahan Terma ini dalam versi Bahasa Inggeris, maka anda bersetuju bahawa terjemahan itu disediakan untuk kemudahan anda sahaja dan bahawa Terma ini dalam versi Bahasa Inggeris akan mentadbir hubungan anda dengan Norwex. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara apa yang dinyatakan dalam Terma versi Bahasa Inggeris dan apa yang dinyatakan oleh terjemahan, maka versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

24. Force Majeure

Mana-mana pihak tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan kewajipannya di bawah ini setakat kegagalan atau kelewatan tersebut disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan pihak yang wajar, yang secara semula jadi tidak dapat diramalkan, atau, jika boleh diramalkan, tidak dapat dielakkan, termasuk mogok, sekatan masuk atau pertikaian industri yang lain (sama ada melibatkan tenaga kerja sendiri atau pihak ketiga), kegagalan sumber tenaga atau rangkaian pengangkutan, bencana alam, peperangan, keganasan, rusuhan, kekacauan awam, campur tangan pihak berkuasa sivil atau ketenteraan, malapetaka dalam atau luar negara, konflik bersenjata, kerosakan berbahaya, kerosakan loji atau jentera, pencemaran nuklear, kimia atau biologi, ledakan sonik, letupan, keruntuhan struktur bangunan, kebakaran, banjir, ribut, gempa bumi, kehilangan di laut, wabak atau kejadian seumpamanya, malapetaka semulajadi atau keadaan cuaca buruk yang melampau, atau kegagalan pembekal atau subkontraktor.

25. Keseluruhan Perjanjian

Terma (i) dan (ii) Dasar Privasi kami, dan (iii) Dasar Hak Cipta merupakan perjanjian tunggal dan menyeluruh antara anda dan Norwex berkenaan dengan laman web dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, perwakilan dan waranti sebelumnya dan sedia ada, secara bertulis dan lisan, berkenaan dengan laman web.

26. Aduan dan Masalah Anda

Nombor telefon: 03-3099 3343

Alamat emel: my-info@norwex.com Atau melalui pos biasa ke alamat pejabat anda seperti di bawah:

Norwex Malaysia Sdn Bhd
No. Pendaftaran Syarikat 201701031497 (1245667-T)
AJL 932254
Lot 7-1, 7-2, UOA Business Park
1 Jln Pengaturcara U1 / 51A Seksyen U1 40150 Shah Alam
Selangor, Malaysia

Terima kasih kerana melayari laman web Norwex.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram